Hlavní strana

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz pro děti předškolního věku. Ve škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

7

Charakteristika školy

Mateřská škola Karolín je jednotřídní vesnická mateřská škola pro děti z obcí Karolín, Sulimov, Vrbka a přilehlého okolí. Leží na rozhraní bývalých tří okresů: Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín. Obec má jen nejnutnější autobusové spojení a jím se řídí i provoz mateřské školy. Na základě dohody pracovnic mateřské školy s rodiči jsou děti sváženy linkovým autobusem. Ředitelka tak vychází vstříc rodičům, pro které by jinak bylo lepší děti vozit sebou do mateřské školy v místě pracoviště. Škola je nedílnou součástí kulturního i sportovního života obce. Aby mohli být zaměstnáni oba rodiče, přijímá mateřské škola děti od 2,5 let věku, pokud jsou k tomu způsobilé, tzn., mají osvojeny základní hygienické návyky.
Mateřská škola Karolín je přízemní, sídlí v budově bývalé základní školy a bytu učitele. K zařízení patří i zahrada s nově vybudovaným dětským hřištěm. Kapacita školy je 28 dětí. Děti mohou využívat i blízký kulturně-společenský areál a víceúčelové hřiště.
Vesnice Karolín je umístěna na konci okresu Kroměříž. Zařízení má však překrásné okolí. Za jasného počasí lze spatřit Chřiby, Hostýnské a Vsetínské vrchy. Tato oblast je vhodná pro dlouhé vycházky. V zimě je okolní terén příznivý pro radovánky na sněhu.

6

Filozofie školy

Mateřská škola je nedílnou součástí obce. Maximálně vychází vstříc občanům a obecnímu úřadu při přípravě kulturních vystoupení (rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků, zlatá svatba, výročí obce).
Mateřská škola je otevřená pro rodiče a veřejnost. Rodiče docházejících dětí mají možnost se kdykoliv přijít na své dítě podívat, porovnat jeho tělesný a rozumový vývoj s ostatními dětmi, srovnat připravenost na školu. Tyto děti dobře znají prostředí mateřské školy, její zaměstnance a snáze se adaptují při běžné docházce. Škola se svou otevřeností neomezuje na děti a jejich rodiče.
Ve spolupráci se Sportovním klubem Karolín a SDH Karolín jsou pořádány společensko-sportovní akce. Jedná se o sportovní odpoledne, Drakiádu, Sáňkařské odpoledne apod. Ve vzájemné spolupráci s OÚ Vrbka a OÚ Sulimov je pořádáno maškarní odpoledne. Snahou naší mateřské školy je dát dětem co nejvíce podnětů pro jejich tělesný, kulturní a sociální rozvoj. To, co dítě prožije, si mnohem lépe do budoucna zapamatuje. Otevřeností školy jsou děti vedeny k samostatnosti a tvůrčí aktivitě.

 

Dnes se vaří
Svačina  XXXXX
Oběd  XXXXX
2. Svačina  XXXXX